หน้าแรก | Home    โรงแรม | Hotel    ติดต่อเรา | Contact Us 

 

JR Rail Pass แบบใช้เดินทางได้ทั่วภูมิภาคของประเทศญี่ปุ่น

http://www.japanrailpass.net/eng/en003.html

Type:

Green
(สำหรับชั้น First Class Green Car)

Ordinary
(สำหรับชั้นธรรมดา/Tourist Class)

Duration

Adult

Child

Adult

Child

7-day

38,880 YEN

19,440 YEN

29,110 YEN

14,550 YEN

14-day

62,950 YEN

31,470 YEN

46,390 YEN

23,190 YEN

21-day

81,870 YEN

40,930 YEN

59,350 YEN

29,670 YEN

Hokkaido Rail Pass : Hokkaido Area

ใช้เดินทางในฮอกไกโด ทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่น

http://www2.jrhokkaido.co.jp/global/english/railpass/rail.html

Type:

First Class Car (Green Car)

Ordinary Car

Duration

Adult

Child

Adult

Child

3-day

22,110 YEN

11,050 YEN

15,430 YEN

7,710 YEN

5-day

27,770 YEN

13,880 YEN

20,060 YEN

10,030 YEN

7-day

30,860 YEN

15,430 YEN

22,630 YEN

11,310 YEN

Flexible 4-day

27,770 YEN

13,880 YEN

20,060 YEN

10,030 YEN

JR Rail Pass : KYUSHU RAIL PASS

ใช้เดินทางในเกาะคิวชิว ทางด้านใต้ของประเทศญี่ปุ่น

http://www.jrkyushu.co.jp/english/index.html

Type:

Northern Kyushu Area

(ใช้ได้เฉพาะทางตอนเหนือของเกาะคิวชิว)

All Kyushu Area

(ใช้ได้ทั่วทั้งเกาะคิวชิว)

Duration

Adult

Child

Adult

Child

3-day

7,200 YEN

3,600 YEN

14,400 YEN

7,200 YEN

5-day

9,260 YEN

4,630 YEN

17,490 YEN

8,740 YEN

JR West Rail Pass : Sanyo Area Pass

ใช้เดินทางในเขตคันไซ ทางด้านตะวันตกของประเทศญี่ปุ่น

http://www.westjr.co.jp/global/en/travel-information/pass/

Type:

Sanyo Area Pass

Duration

Adult

Child

4-day

20,570 YEN

10,280 YEN

8-day

30,860 YEN

15,430 YEN

JR West Rail Pass : Kansai Area

ใช้เดินทางในเขตคันไซ ทางด้านตะวันตกของประเทศญี่ปุ่น

http://www.westjr.co.jp/global/en/travel-information/pass/

Type:

Kansai Area Pass

Kansai Wide Pass

Duration

Adult

Child

Adult

Child

1-day

2,060 YEN

1,300 YEN

-

-

2-day

4,110 YEN

2,050 YEN

-

-

3-day

5,140 YEN

2,570 YEN

-

-

4-day

6,170 YEN

3,080 YEN

7,200 YEN

3,600 YEN

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการซื้อบัตร JAPAN RAIL PASS :

 

- สำเนาหนังสือเดินทาง

วิธีการสั่งซื้อ :

 

- ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อซื้อได้โดยตรงกับทางบริษัทฯ โดยใช้เพียงสำเนาหน้าวีซ่าในการสั่งซื้อเท่านั้น ทางบริษัทฯ จะทำการออกเอกสาร Exchange Voucher ให้ ซึ่งทางบริษัทจะคำนวณให้ตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทำการสั่งซื้อ
** เอกสารที่ทางบริษัทฯ ออกให้ มีอายุ 90 วันนับจากวันที่ออกเอกสาร ในกรณียกเลิกจะถูกหักค่าใช้จ่าย 10% ของราคาตั๋วรถไฟ **

คุณสมบัติของผู้ซื้อตั๋ว JAPAN RAIL PASS :

 

- ผู้ที่มิได้ถือสัญชาติญี่ปุ่นและมีวีซ่าประเทศญี่ปุ่นประเภทชั่วคราวเท่านั้น (TEMPORARY VISTIOR) ผู้ถือสัญชาติญี่ปุ่น ที่สามารถซื้อได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
1.พำนักอาศัย ณ ต่างประเทศเป็นการถาวร
2.สมรสกับชาวต่างชาติและพำนัก ณ ประเทศนั้นเป็นการถาวร

ขั้นตอนและข้อจำกัดของการใช้ตั๋ว JAPAN RAIL PASS :

 

- เมื่อมีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯจะออกเอกสาร Exchange Voucher สำหรับนำไปแลกเปลี่ยนเป็นตั๋วรถไฟ
- วันหมดอายุของตั๋ว JR Pass ขึ้นอยู่กับประเภทตั๋วที่ซื้อคือ 7 วัน 14 วัน และ 21 วัน โดยจะเริ่มนับตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้บริการตั๋ว JR
- ตั๋วจะมีอายุ 3 เดือนนับจากวันที่ทางบริษัทฯออกเอกสารสำหรับใช้เปลี่ยนเป็นตั๋วJR.ให้
หากไม่มีการใช้ตั๋วภายใน ระยะเวลาดังกล่าว เอกสารนี้จะกลายเป็นโมฆะ ไม่สามารถนำมาใช้ได้อีก
หรือไม่สามารถนำกลับมาทำ RFFUND คืนได้
- บัตรนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น
- ตั๋วนี้ใช้ได้กับบริการของ JR RAILWAY GROUP ทุกประเภท โดยสังเกตสัญลักษณ์ "JR" เป็นสำคัญ (ยกเว้นรถไฟ ชินคันเซนแบบ NOZOMI, รถไฟแบบ SUPER-EXPRESS และ LIMITED-EXPRESS)
- บัตรนี้ไม่สามารถซื้อได้ในประเทศญี่ปุ่น

Japan Rail Pass สามารถใช้ได้กับ รถไฟ รสบัสและเรือเฟอร์รี่ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

- JR Group Railways-Shinkansen "bullet trains"
(ยกเว้นบนสาย "NOZOMI" ไม่ว่าจะเป็นที่นั่งธรรมดา หรือการจองที่นั่งล่วงหน้า)
- รถไฟ Limited express
- รถไฟด่วน หรือรถไฟธรรมดา (ซึ่งมีข้อยกเว้นบางประการ)
- รถบัสสายท้องถิ่น หรือรถบัสของบริษัท JR ดังรายละเอียดต่อไปนี้ รถบัส JR Hokkaido,
รถบัส JR Tohoku, รถบัส JR Kanto, รถบัส JR Tokai, รถบัส JR West Japan,
รถบัส JR Chugoku, รถบัส JR Shikoku, รถบัสJR Kyushu และรถบัสบางเส้นทางของ JR highway
- เรือเฟอร์รี่ JR Miyajima เท่านั้น
- ตั๋ว JAPAN RAIL PASS ไม่สามารถใช้ได้กับรถไฟสาย "NOZOMI" ไม่ว่าจะเป็นการจองที่นั่งล่วงหน้าหรือไม่ก็ตาม บนรถไฟชินคันเซ็นในเส้นทาง Tokaido และ Sanyo (ผู้ถือ JAPAN RAIL PASS ต้องใช้รถไฟสาย "HIKARI' หรือ "KODAMA" แทน)

ข้อควรระวัง :

 

- การนำใบแลกเปลี่ยนตั๋วของบริษัท แลกเปลี่ยนตั๋ว JR ต้องแสดงหนังสือเดินทางกับเจ้าหน้าที่
หากวีซ่าของท่าน ระบุวัตถุประสงค์ในการเดินทางเป็นอย่างอาทิเช่น TRAINEE, ENTERTAINER
หรืออื่นๆ นอกเหนือจาก TEMPORARY VISTIOR ท่านจะไม่สามารถแลกตั๋วได้

 

Master Tour Co., Ltd. [ IATA No. 35300576 ]
179/95, Nawongprachapattana Road, Sikan, Donmuang, 
Bangkok, 10210 - Thailand
Tel. : (66) 02 929 0091
Fax. : (66) 02 929 0001
E-mail : tour@mastertour.com , kobrit@mastertour.com
Office Hour : Monday - Friday / 08.30 - 17.00 hrs.
    
 
  
view